Tipărire
Biorezonanţă


Ce este biorezonanţa? Este o metodă de analiză neliniară (sistem de diagnostic neliniar - NLS), nou introdusă între metodele de diagnostic.
Este o investigaţie neinvazivă şi fără emisie de radiaţii, folosită pentru a examina starea de sănătate a diferitelor organe, ţesuturi sau chiar celule. A fost utilizată iniţial în chimia organică pentru a determina compoziţia unor substanţe complexe.

Unul dintre dispozitivele de analiză neliniară, numit Oberon (sau Orion), a fost produs de Institutul de Psihofizică Practică din Omsk. El nu face parte din categoria echipamentelor medicale, dar poate fi folosit de personalul medical ca o modalitate auxiliară de diagnostic (ca orice alt dispozitiv electrotehnic). Acurateţea diagnostică este de 81,7%, conform producătorului. Actualmente, el este folosit în cosmonautică, pe staţiile orbitale, oferind posibilitatea verificării stării de sănătate.
Cum operează el? Dispozitivul de biorezonanţă detectează diferenţa dintre semnalele de intrare şi ieşire de diferite frecvenţe, iar programul de calculator asociat selectează etaloanele (modelele) cele mai apropiate de înregistrarea persoanei.
Măsurătorile depind de calitatea echipamentului, iar acurateţea diagnosticului depinde de conformitatea cu datele statistice (etaloanele). Responsabilitatea diagnosticului îi aparţine operatorului, care trebuie să fie o persoană cu pregătire medicală. Operatorul trebuie să ia întotdeauna în calcul simptomatologia pacientului şi rezultatul celorlalte investigaţii de laborator sau imagistice, pentru a formula un diagnostic cât mai exact. Sunt situaţii în care, după consultaţia cu dispozitivul de biorezonanţă, se impune efectuarea unor investigaţii suplimentare, specifice pentru bolile pe care dispozitivul le-a detectat.

Fiecare organ şi celulă are oscilaţiile sale distincte, care sunt stocate în memoria calculatorului şi pot fi afişate pe ecran ca un grafic ce reprezintă schimbul de informaţie dintre acel organ sau ţesut şi mediu. De asemenea, fiecare proces patologic are graficul său propriu, stocat în memoria calculatorului. După ce se face înregistrarea (prin intermediul unui semnal sonor emis în căşti), sistemul compară gradele de similaritate spectrală obţinute, cu cele ale ţesuturilor sănătoase, ale ţesuturilor cu modificări anatomo-patologice sau ale agenţilor infecţioşi. Astfel se obţine un diagnostic virtual.

Dispozitivul poate fi folosit, de asemenea, pentru monitorizarea eficienţei unui tratament sau în centrele de cercetare.

Cum decurge o consultaţie cu aparatura de biorezonanţă? Înregistrarea propriu-zisă a datelor durează aproximativ 15-20 minute şi se face prin intermediul unui semnal sonor de diferite intensităţi şi frecvenţe. Urmează apoi analiza şi interpretarea fiecărei imagini înregistrate, cu diagnosticele cele mai probabile, iar în final se determină compatibilitatea cu anumite remedii naturale, medicamente, alimente etc., în funcţie de diagnosticul stabilit. Investigaţia completă poate dura 2-2,5 ore.

De reţinut!
Dispozitivul arată şi predispoziţiile (tendinţele) organismului către anumite boli ce ar putea apare în viitor.
Înregistrarea pacientului se stochează în calculator, iar la controlul ulterior se poate face analiza comparativă şi se poate aprecia evoluţia bolii.
Dispozitivul are posibilitatea de a realiza şi terapie. Orice tulburare sau boală este de fapt tradusă ca o oscilaţie electromagnetică dizarmonioasă, care produce un blocaj ce interferă cu funcţionarea normală a corpului. Aceste blocaje pot fi corectate cu ajutorul unor oscilaţii electromagnetice de semn opus, realizându-se astfel armonizarea.
Pentru mai multe detalii, consultaţi:
www.oberon-nls.ru/about.htm
www.metaterapia.pl
www.ipp-nls.ru/apparat_oberon_english.htm

Dacă doriţi să vă programaţi pentru o asemenea investigaţie, o puteţi face la:
Dr. Cristina Pavel
Centrul naturist Santo Raphael Bucureşti
Bd. Dimitrie Pompei nr. 3-5 Sector 2
(metrou Pipera, capătul tramvaiului 16 şi 36)
Tel. 021.2331950, 021.2322245

 

Promovare pe internet Semnatura electronica